فرم ثبت نام تامین کنندگان

اطلاعات اولیه
شخصیت: حقیقی حقوقی
نام (شرکت/ فروشگاه)  
نام و نام خانوادگی (مدیر عامل شرکت/مدیر مسئول فروشگاه)  
نام و نام خانوادگی (مدیر فروش شرکت/مسئول فروش فروشگاه)  
کد ملی مدیر مسئول (ویژه فروشگاه)  
شناسه ملی (ویژه شرکت ها)  
کد اقتصادی (ویژه شرکت ها)  
شماره ثبت (ویژه شرکت ها)  
کد وندور نفت (در صورتی که در لیست منابع وزارت نفت ثبت شده اید،کد مربوطه را وارد کنید)
کد وندور پتروشیمی
حوزه فعالیت / فعالیت جز

فعالیت در حوزه بازرگانی :  

نمایندگی انحصاری (عنوان محصولات را ذکر کنید)
نوع مالکیت محل کار  
متراژ محل کار  
 (متر)
تعداد پرسنل  
 (نفر)
اطلاعات تکمیلی ویژه تولید کننده گان
سابقه صادرات
ضمانتنامه بانکی قابل ارائه
 
جمع دارایی و فروش خالص سالیانه
 
واحد طراحی مهندسی دارد؟
 
واحد کنترل کیفیت دارد؟
 
اطلاعات تماس
ایمیل      
تمامی مکاتبات از طریق این ایمیل انجام می شود، لذا در ورود ایمیل خود بسیار دقت کنید

شماره همراه (فقط یک شماره با فرمت مثال وارد کنید)  
مثال: 09177758198

استان / شهر
آدرس پستی  
کد پستی  
شماره تماس ثابت (همراه با پیش شماره)  
شماره فکس (همراه با پیش شماره)
وبسایت
توضیحات
مستندات
مداراک لازم به شرح ذیل در صورت دارا بودن موجود باشد
 • جداول و تصویر مدارک لازم ابتدا در فایل Word اضافه کرده و سپس فایل مربوطه را به فرمت pdf ذخیره یا تبدیل کنید و آن فایل را از طریق همین فرم پیوست کنید.
 • آگهی هاي روزنامه رسمی (روزنامه هاي صادره از ابتدا تأسیس تاکنون) اظهارنامه تأسیس، آگهی تأسیس ،اساسنامه و پروانه بهرهبرداري( ویژه شخصیت های حقوقی ها)
 • سوابق رییس هیئت مدیره، مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره و بازرسان (در صورت صلاحدید رزومه (CV))را دریک جدول ذکر کنید.
 • شرکاء و سهامداران (حقیقی و حقوقی) شرکت با ذکر ملیت و درصد سهام هریک از شرکاء را دریک جدول ذکر کنید.
 • تعداد کارکنان به تفکیک در بخشهاي مختلف را دریک جدول ذکر کنید.
 • در صورتیکه از مواد اولیه، قطعات و یا خدمات شرکتها یا کارخانجات دیگر استفاده می نمایید مدارك لازم در ضمیمه موجود باشد
 • گواهینامه هاي مدیریت کیفیت، محیط زیست و غیره ،مانند ISO و ... موجود باشد.
 • اگرتولیدات براساس استانداردهاي بین المللی میباشد مدارک موجود باشد.
 • اگرمحصولات تحت لیسانس تولید میگردد مدارك لازم موجود باشد.
 • اگر محصولات به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مراجع داخلی یا بین المللی دیگر رسیده است مدارك لازم موجود باشد.
 • اگر محصولات تاکنون درآزمایشگاههاي معتبر و یا پژوهشگاه صنعت نفت مورد آزمایش قرار گرفته است مدارك لازم موجود باشد.
 • اگرمحصولات داراي ضمانتنامه کیفیت (گارانتی ) و خدمات پس از فروش هستند مدارك لازم موجود باشد.
 • اگرمسایل زیست محیطی درتولید محصول/ محصولات مورد توجه قرارگرفته است دستورالعملهاي کاربردي و استانداردها موجود باشد.
 • درصورت کالیبره شدن تجهیزات، مدارك لازم موجود باشد.
 • درصورتیکه محصولات نهائی داراي فرم مراحل کنترل کیفیت میباشد نمونه آن موجود باشد.
 • اگر گواهینامه بازرسی شخص ثالث درمورد کالاهاي تولیدي دریافت نموده اید، تصویر مستندات آن موجود باشد.
 • سابقه مربوط به قراردادهاي قبلی (در 5 سال گذشته) را دریک جدول ارائه فرمائید. (قراردادهاي منعقد شده با وزارت نفت دراولویت هستند). در تمامی قراردادها، یک نسخه از صفحه درخواست (Indent) و کدینگ مربوطه الزامی است.
 • قراردادهاي در دست اجرا خود را دریک جدول ذکر کنید .
 • سابقه صادرات محصول به کشورهاي خارجی را دریک جدول ذکر کنید.
 • چنانچه تاییدیه کیفی محصول/ محصولات خود را از واحدهاي مصرف کننده دریافت نموده اید، مستندات آن موجود باشد.
 • چنانچه از خدمات شرکتهاي بیمه جهت کارکنان، محصولات، دستگاهها و ابنیه و... استفاده می نمایید مدارك مربوطه آن موجود باشد.
 • اگر آن شرکت در واحدهاي بررسی منابع (SOURCING) دیگر شرکتهاي تابعه وزارت نفت یا دیگر وزارتخانه ها، موسسات و شرکتها نیز ثبت گردیده است مدارك مربوطه آن موجود باشد.
 • چنانچه عضو مؤسسات پژوهشی، تحقیقاتی، انجمنهاي علمی، صنفی، اتحادیه ها و ... می باشید مدارك مربوطه آن موجود باشد.
ارسال فایل